Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4326. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 10314.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-05/P1, P2/AE-s/14, z dne 6. septembra 2006, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/05, 10/06, 45/06, 68/06 in 90/06) se točka d) v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 55,224 SIT/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2006.
Ljubljana, dne 6. septembra 2006
EVA 2006-2111-0109
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

AAA Zlata odličnost