Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2006 z dne 10. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2006 z dne 10. 8. 2006

Kazalo

3710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, stran 9219.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 76/03 in 78/04) se za 21. členom doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(organizator praktičnega izobraževanja
v delovnem procesu)
V izobraževalnih programih s praktičnim izobraževanjem v delovnem procesu (PIDP), razen za izobraževalne programe iz 44. in 44.a člena tega pravilnika, se za izvajanje nalog organizacije praktičnega izobraževanja v delovnem procesu prizna za dijaka:
– 1/420 vrednosti delovnega mesta organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, če gre za programe srednjega poklicnega izobraževanja,
– 1/1260 vrednosti delovnega mesta organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, če gre za programe srednjega strokovnega izobraževanja.«.
2. člen
V 39. členu se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri vsebinah praktičnega pouka dela s stroji, ki vršijo strojno obdelavo, je v izobraževalnih programih mehatronik operater in tehnik mehatronike v skupini lahko največ 10 dijakov.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006.
Št. 0070-80/2006
Ljubljana, dne 19. julija 2006
EVA 2006-3311-0058
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost