Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3699. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina, stran 9173.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 120/03 in 45/06) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 28. redni seji dne 28. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
1. člen
Ekonomska cena programa v vrtcu pri OŠ Tišina od 1. 9. 2006 dalje znaša mesečno po otroku 76.000 SIT.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev v vrtcu pri OŠ Tišina se določi cena v višini 71.000 SIT na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa v višini 5.000 SIT po otroku mesečno bo pokrivala Občina Tišina iz sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, normativ v oddelkih drugega starostnega obdobja pa znaša 60 otrok.
Število otrok, vključenih v oddelke drugega starostnega obdobja pri OŠ Tišina, lahko presega število otrok, ki ga določa 17. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03), za največ 6 otrok, ki predstavljajo fleksibilni normativ, in sicer v naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina, št. 032-38/05 (Uradni list RS, št. 119/05).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2006 dalje.
Št. 032-33/06
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost