Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3693. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Tišina, stran 9171.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 42/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 28. redni seji dne 28. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Tišina
1. člen
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
2. člen
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
3. člen
Za čas volilne kampanje je na območju Občine Tišina dovoljeno brezplačno nameščanje plakatov na vseh javnih plakatnih mestih v lasti občine.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat v velikosti A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakatiranje zunaj javnih plakatnih mest je dovoljeno samo s soglasjem lastnika oziroma upravljavca objekta, na katerem se bo izvedlo plakatiranje, pod pogoji iz zakona o volilni kampanji.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
5. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Tišina na stroške organizatorja.
6. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga propagandna sporočila s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila pomeni prekršek, ki se kaznuje na podlagi 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške. Plakate in druga propagandna sporočila, ki ne bodo odstranjeni v predpisanem roku, bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Tišina.
7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-5/06-2
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost