Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3686. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica, stran 9155.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44. člena in četrtega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. seji dne 24. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom v mestu Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica (Uradni list RS, št. 54/04).
2. člen
V 2. členu se pod zaporedno številko 7. črta površina »1,42 ha« in nadomesti z novo površino »1,307 ha«.
V istem členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zmanjšana površina gozda s posebnim namenom se nanaša na parcelne številke 538/2, 538/3, 220/2 k.o. Sevnica«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2006
Sevnica, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost