Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3673. Sklep o delnem povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za volitve, ki bodo jeseni 2006, stran 9096.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 38. redni seji dne 27. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za volitve, ki bodo jeseni 2006
1. člen
Sklep določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župane, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-2/2006
Jesenice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost