Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3672. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice, stran 9095.

Na podlagi 109. in 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 Skl. US: U-I-213/95, 70/95, 20/98 Odl. US: U-I-283/94, 51/02, 11/03 Skl. US: U-I-417/02-7, 73/03 Odl. US: U-I-346/02-13, 72/05, 72/05 – ZLS-M, 121/05, 70/06 Odl. US: U-I-49/06-30) in 13. členom Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 38. seji dne 27. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
1.
S tem sklepom se določajo število članov svetov krajevnih skupnosti, ki se voli, ter območje posameznih volilnih enot v krajevni skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za volitve na območju občine Jesenice.
2.
1. Svet krajevne skupnosti Hrušica ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Hrušica se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
2. Svet krajevne skupnosti Planina pod Golico ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določijo tri volilne enote, od katerih se v eni volijo trije člani, v ostalih dveh pa po dva člana sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Planina pod Golico.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Prihodi.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Plavški Rovt.
V tej volilne enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. Svet krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Mirka Roglja Petka se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
4. Svet krajevne skupnosti Cirila Tavčarja ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Cirila Tavčarja se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
5. Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Staneta Bokala se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
6. Svet krajevne skupnosti Sava ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Sava se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
7. Svet krajevne skupnosti Podmežakla ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Podmežakla se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
8. Svet krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela se določi pet volilnih enot, od katerih se v treh volilnih enotah voli po en član sveta krajevne skupnosti, v dveh volilnih enotah pa po dva člana sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Javorniški Rovt.
V tej volilne enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Potoki.
V tej volilne enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Koroška Bela.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Slovenski Javornik in naselje Podkočna številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega območje dela Ulice (ceste) Toneta Tomšiča od številke 71 dalje, območje Straže in Ceste v Rovte številke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. Svet krajevne skupnosti Blejska Dobrava ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določijo štiri volilne enote, v treh se volita po dva člana sveta krajevne skupnosti in v eni volilni enoti se voli po enega člana sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od številke 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 14b, 15, 15a, 15b, 16, 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 26b, 26c, 27, 27a, 27b, 28, 28a, 29, 31, 31b, 32, 33, 34, 34a, 36, 36a, 36b, 38, 38a, 40, 40a, 44, 45, 45a, 49, 50, 50a, 50b, 51, 52, 53, 53a, 53b, 53c, 53d, 53e, 53f, 53g, 59a, 59b, 81a, 84, 86, 87, 88, 88a, 89, 90, 90a, 91, 92, 92a.
2. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od številke 30, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 58a, 58b, 59, 60, 61, 62, 63, 63a, 63b, 63c, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 76, 76a, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85a, 85b, 85c, 85d, 85e, 85f, 85g, 85h, 85i, 85j, 85k, 85l, 86a, 86b, 86c, 93, 94, 95, 96, 97, 97a, 97b, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107a, 108, 109, 110, 111, 112, 112a, 112b, 113, 114, 115, 115a, 116, 116a, 117, 117a, 117b, 117c, 118, 118a, 119, 120, 121, 122, 123, 123a, 123b, 124, 125, 126, 126am 127, 127a, 127b, 127c, 127d, 128, 129, 130, 131, 131a, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144a, 145, 146, 146a, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Kočna.
V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Lipce in del naselja Podkočna številki 17 in 18.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3.
Ta sklep velja takoj.
Št. 040-2/2006
Jesenice, dne 19. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost