Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3665. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dravograd, stran 9077.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 35. seji dne 27. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank
v Občini Dravograd
1. člen
S tem sklepom Občina Dravograd ureja financiranje političnih strank na svojem območju in v okviru tega določa upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način izplačila.
Občina Dravograd financira politične stranke v skladu z Zakonom o političnih strankah.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, je določena v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
2. člen
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).
3. člen
Sredstva se nakazujejo na račun stranke v štirih obrokih letno, pri čemer posamezni obrok zapade v plačilo najkasneje do zadnjega dne v kvartalu.
4. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa prenehata veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Dravograd, št. 061-1/95-16, z dne 6. 6. 1996, in Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Dravograd, št. 062-02/2003, z dne 20. 2. 2003.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 0071-0009/2006-16
Dravograd, dne 27. julija 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost