Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, stran 8997.

Na podlagi 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) in 69. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole
1. člen
V Pravilniku o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole (Uradni list RS, št. 17/97, 40/99 in 69/02) se v 2. členu črta besedilo drugega in tretjega odstavka.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pouk je v šolskem letu organiziran praviloma v dveh ocenjevalnih obdobjih. Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 15. januarja, drugo pa od 16. januarja do zaključka pouka.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko svet šole, po predhodnem soglasju učiteljskega zbora in sveta staršev, določi tri ocenjevalna obdobja. V tem primeru traja prvo ocenjevalno obdobje od 1. septembra do konca novembra, drugo od 1. decembra do 10. marca, tretje pa od 11. marca do zaključka pouka.
Čas praktičnega izobraževanja vajencev oziroma dijakov pri delodajalcu je čas enega ocenjevalnega obdobja.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2006
Ljubljana, dne 19. julija 2006
EVA 2006-3311-0066
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost