Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3631. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije, stran 8927.

Na podlagi četrtega odstavka 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) ter šestega odstavka 164. člena in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji
za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije
1. člen
V 11. členu Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 63/96, 41/04 – ZVO-1 in 88/04) se v prvem odstavku število »7« nadomesti s številom »10«.
Za četrtim odstavkom se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Občini na območju koncesije se največ do 30 odstotkov plačila za koncesijo, ki je prihodek njenega proračuna, ne upošteva pri izračunu lastnih prihodkov po predpisih o financiranju občin, če so ta sredstva namenjena vzdrževanju ali gradnji lokalne infrastrukture, ki se uporablja zaradi izvajanja koncesije ali je potrebna zaradi omejene rabe prostora na vplivnem območju koncesije.
Višina sredstev, ki se ne upoštevajo pri izračunu lastnih prihodkov občine, se za posamezno leto ob upoštevanju drugih razpoložljivih sredstvih občine za vzdrževanje ali gradnjo infrastrukture podrobneje določi v investicijskem programu vzdrževanja in gradnje lokalne infrastrukture iz prejšnjega odstavka, ki ga za obdobje štirih let pripravi občina, nanj pa morata dati soglasje ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za finance.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2006.
Št. 00719-54/2006/8
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2511-0155
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti