Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

3630. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, stran 8927.

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega (Uradni list RS, št. 121/04) se v naslovu in 1. členu beseda »Suhadolega« nadomesti z besedo »Suhadola«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rok iz prejšnjega odstavka teče za vsako hidroelektrarno in njej pripadajoče vodne ter energetske objekte in akumulacijo posebej, pri čemer rok začne teči z dnem uveljavitve prostorskega akta za posamezno hidroelektrarno in njej pripadajoče objekte.«.
3. člen
V 10. členu se besedilo “31. januarja” nadomesti z besedilom ”20. marca”.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Znesek akontacije plačila za koncesijo znaša eno dvanajstino srednje letne proizvodnje po sprejetem investicijskem programu po povprečni ceni prodane električne energije iz enakega vira in jo je koncesionar dosegel v preteklem koledarskem letu.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-60/2006/6
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2511-0136
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti