Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3433. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije, stran 8455.

Na podlagi 33., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, uradno prečiščeno besedilo ZLV-UPB2), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je Občinski svet Občine Kočevje na svoji 31. redni seji dne 10. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju posebne občinske volilne komisije
I.
V posebno občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. za predsednico: Marta BRIŠKI, Borova pot 2, 1330 Kočevje,
2. za namestnico predsednice: Šeherezada DELIĆ, Kidričeva ulica 4, 1330 Kočevje,
3. za članico: Iva RADE, Tomšičeva 19, 1330 Kočevje,
4. za namestnico članice: Marjetka TOMAZIN, Cesta na Trato 12, 1330 Kočevje,
5. za člana: Adolf GRABRIJAN, Livold 29 B, 1330 Kočevje,
6. za namestnico člana: Milena VIDMAR ROMIČ, TZO 52, 1330 Kočevje,
7. za člana: Jadran VLAŠIČ, Željne 56, 1330 Kočevje,
8. za namestnico člana: Nataša VLAŠIČ, Željne 56, 1330 Kočevje.
II.
Mandatna doba posebne občinske volilne komisije traja štiri leta.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi posebne občinske volilne komisije.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/06-117
Kočevje, dne 11. julija 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost