Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3415. Sklep o vključevanju izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje, stran 8437.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vključevanju izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN DEFINICIJE
1. Ta sklep določa največji možni obseg izvedenih finančnih instrumentov, vključenih v kritno premoženje, vrsto in boniteto strank, s katerimi se sklepajo ti posli, in druga podrobnejša navodila za uporabo izvedenih finančnih instrumentov.
II. POGOJI ZA VKLJUČITEV IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV V KRITNO PREMOŽENJE
2. Banka lahko v kritno premoženje vključuje terminske pogodbe, opcijske pogodbe ter druge izvedene finančne instrumente, katerih cena je direktno ali indirektno odvisna od:
– cene na organiziranem trgu oziroma tržne cene vrednostnih papirjev,
– cene na organiziranem trgu oziroma tržne cene finančnih instrumentov na denarnem trgu,
– deviznega tečaja ali točke sklada,
– obrestnih mer ali drugih tokov prihodkov.
3. Banka lahko izvedene finančne instrumente, navedene v 2. točki tega sklepa v kritno premoženje vključuje le, če gre za finančne instrumente, ki so sklenjeni z osebami iz 2. člena Zakona o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 47/04), razen z osebami iz 8. točke drugega odstavka in tretjega odstavka tega člena.
4. Izvedeni finančni instrumenti se lahko v kritno premoženje vključujejo le, če so sklenjeni na podlagi standardiziranih pogodb in če je zagotovljeno, da se terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov v primeru nesolventnosti banke, ki je izdala hipotekarno oziroma komunalno obveznico, lahko uporabi le za namen kritja obveznosti iz naslova točno določenih hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic.
5. Izvedeni finančni instrumenti se lahko v kritno premoženje vključijo le, če je banka za vključitev pridobila predhodno odobritev skrbnika kritnega registra ter nasprotne stranke v poslu. Prav tako se tudi izključitev še ne v celoti poravnanih terjatev oziroma obveznosti iz izvedenega finančnega instrumenta iz kritnega premoženja lahko izvede le s soglasjem skrbnika in nasprotne stranke v poslu.
6. Banka lahko v kritno premoženje vključi le tiste finančne instrumente, ki prinašajo glede na vrsto tveganja enako tveganje kot ostala sredstva, ki jih je v skladu z Zakonom o hipotekarni in komunalni obveznici možno vključiti v kritno premoženje. Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo le, če prispevajo k zmanjšanju tveganja.
III. DELEŽ IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV V KRITNEM PREMOŽENJU
7. Izvedeni finančni instrumenti se lahko vključujejo v kritno premoženje kot del nadomestnega kritnega premoženja.
8. Delež terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki jih banka lahko vključi v kritno premoženje, ne sme presegati 12% vrednosti celotnega kritnega premoženja, izračunanega po načelu neto sedanje vrednosti.
9. Delež obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki jih banka lahko vključi v kritno premoženje, ne sme presegati 12% vsote vrednosti izdanih hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic, povečane za obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, pri čemer se pri izračunu deleža uporabi načelo neto sedanje vrednosti.
10. Kolikor kritno premoženje sestavljajo izvedeni finančni instrumenti, iz katerih izhaja obveznost banke, mora banka za to vrednost povečati kritno premoženje.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost