Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3403. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-A), stran 8382.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2006.
Št. 001-22-109/06
Ljubljana, dne 20. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O SPODBUJANJU TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ IN INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ (ZSTNIIP-A)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04) se v 14. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi analize ekonomske upravičenosti lahko agencija ob predhodnem soglasju vlade odpre ali zapre svoje predstavništvo v tujini.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organizacijo, upravljanje in način delovanja predstavništev agencije v tujini in vrste storitev, ki jih predstavništva agencije v tujini zaračunavajo, določi vlada.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Vlada izda akt iz tretjega odstavka 14. člena najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/04-24/2
Ljubljana, dne 12. julija 2006
EPA 897-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti