Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3134. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Tržič, stran 7831.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06), 64. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države ali občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 23. seji dne 28. 6. 2006 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Tržič
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji za obremenjevanje nepremičnega premoženja v lasti Občine Tržič z ustanavljanjem služnostnih pravic za gradnjo infrastrukturnih objektov in način določanja vrste in višine odškodnin zaradi ustanavljanja služnostnih pravic pri gradnji infrastrukturnih objektov.
2. člen
Pri ustanovitvi služnostne pravice je potrebno vsako pravico posebej proučiti in določiti po nujnem obsegu in gospodarnosti.
Služnostna pravica na premoženju Občine Tržič je odplačna, razen v primerih, ko gre za izgradnjo infrastrukturnih objektov za potrebe izvajanja občinske gospodarske javne službe.
3. člen
Zavezanec za plačilo odškodnine, določene v 1. členu tega pravilnika je vlagatelj, ki želi za gradnjo infrastrukturnih objektov na nepremičninah v lasti Občine Tržič, skleniti služnostno pogodbo.
4. člen
A) Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice glede na vrsto in lego nepremičnine:
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|       Območje       |1. območje|2. območje|3. območje|
|                  |     |     |     |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|     odškodnina za 1 m2    |     |     |     |
|       v evro/m2       |   7  |   5  |   3  |
|za stavbna zemljišča in javne ceste|     |     |     |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|     odškodnina za 1 m2    |     |     |     |
|       v evro/m2       |   2  |  1,5  |  0,5  |
|   za ne stavbna zemljišča   |     |     |     |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
1. območje: območje naselij Tržič, Bistrica pri Tržiču, Ročevnica, Pristava in Loka;
2. območje: območja naselij Križe, Retnje, Kovor, Sebenje, Žiganja vas, Breg, Zvirče, Hušica in Senično;
3. območje: območja ostalih naselij v Občini Tržič.
5. člen
Vlagatelj z vlogo za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Občine Tržič priloži:
– vlagateljeve podatke, ki so potrebni za pripravo služnostne pogodbe,
– na podlagi projektne dokumentacije vrisan potek trase oziroma lege infrastrukturnega objekta po posameznih nepremičninah, na katerih se ustanavlja služnostna pravica,
– podatek o površini posega na posamezno nepremičnino izražen v m2,
– podatke o morebitnih varovalnih pasovih oziroma drugih omejitvah, ki bodo zaradi ustanovitve služnosti obremenjevale zemljišče, z natančno navedbo vrste obremenitve, obsega obremenitve v m2.
– ostale podatke glede na okoliščine posameznega primera.
6. člen
Komisija pristojna za vodenje in nadzor postopkov za razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Tržič pri odločitvi o obremenitvi nepremičnine v lasti Občine Tržič za namene iz 1. člena tega pravilnika, lahko poleg odškodnine določene na podlagi 4. člena tega pravilnika določi tudi dodatne pogoje, kot so različne oblike izvedbe prilagoditvenih del, oblike garancij oziroma druge vrste pogojev, ki se določijo ob proučitvi vsakega posamičnega primera.
Komisija lahko tudi odloči, da se za določene primere za določitev odškodnine ne uporabljajo določila 4. člena tega pravilnika, ampak se uporabi cenitev pooblaščenega sodnega cenilca.
7. člen
Obremenitev nepremičnine se izvede s sklenitvijo služnostne pogodbe. Vse stroške povezane s sklenitvijo služnostne pogodbe krije vlagatelj.
8. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4780-48/2006-37
Tržič, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti