Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3129. Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Studenci”, stran 7828.

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek Uradni list RS, št. 8/03 in 58/03), 1. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 15. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 29. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Studenci”
1. člen
Sprejme se program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju lokacijskega načrta Studenci, Uradni list RS, št. 62/06, (v nadaljevanju lokacijski načrt Studenci), po projektni dokumentaciji PGD, št. načrta 8/06, ki jo je izdelalo podjetje SGP Kograd IGEM inženiring d.o.o., Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu.
2. člen
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju lokacijskega načrta Studenci se objavi na oglasni deski Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, za obdobje 30 dni. Po preteku tega roka bo naveden program komunalnega opremljanja na vpogled pri občinskem organu, pristojnem za opremljanje zemljišč za gradnjo.
3. člen
Stroški opremljanja zemljišča s komunalno infrastrukturo (prometne površine, vodovod meteorna kanalizacija in fekalna kanalizacija) znašajo za objekte, ki bodo grajeni na podlagi lokacijskega načrta Studenci, 3.100,75 SIT/m2 gradbene parcele z vključenim 20% DDV. Cena je iz junija 2006.
4. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno revalorizira z indeksom rasti cen v gradbeništvu (ostala nizka gradnja), ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Investitor, v skladu z veljavno zakonodajo, odda izgradnjo komunalne infrastrukture znotraj območja lokacijskega načrta Studenci usposobljenim izvajalcem (ali pod enakimi pogoji investitorjem objektov) ter zagotovi nadzor nad izvedbo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-0026/2006-12
Prevalje, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti