Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 7747.

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), drugega odstavka 27. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo, 100/05 – odločba US in 39/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
   V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04, 106/05 in
120/05) se 1. točka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
   »1. Referenca modela 09 ima naslednjo strukturo: 
09 zzzzzzzz-k.....kK-šššš
zzzzzzzz 8-mestna davčna številka
k.....k 3 do 7-mestna številka konta iz kontnega načrta za knjiženje
     davkov in drugih dajatev Davčne uprave Republike Slovenije
K    kontrolna številka polj zzzzzzzz-k.....k
šššš   4-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik.«.
2. člen
V prilogi Osnovni seznam podračunov JFP skupine A se:
1. v vrste in podvrste dajatev dodajo novi podračuni JFP in njihovi podatki, tako kot so navedeni v Osnovnem seznamu novih podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
2. nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki so navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
3. ukine podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni v Osnovnem seznamu ukinjenih podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
4. ukine podračun JFP 01100-8440145118 in njegovi podatki, ki so navedeni v Osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-01-39/2004/28
Ljubljana, dne 30. junija 2006
EVA 2006-1611-0046
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti