Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3070. Odlok o imenovanju Ulice Lavžnik v Šempetru pri Gorici, stran 7629.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. seji dne 22. junija 2006 sprejel naslednji
O D L O K
o imenovanju Ulice Lavžnik v Šempetru pri Gorici
1.
V mestu Šempeter pri Gorici se na novo imenuje ulico: Ulica Lavžnik.
2.
Nova ulica se nahaja na območju Industrijske cone Lavžnik in poteka od obstoječe Ceste Goriške fronte do državne ceste R3-614, odsek 1046 Šempeter-Miren.
3.
Nova ulica je razvidna v grafičnem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Območna geodetska uprava Nova Gorica.
4.
Območna geodetska uprava Nova Gorica izvede v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka vse potrebne spremembe v registru prostorskih enot ter jih posreduje vsem zainteresiranim uporabnikom.
5.
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 011-01-4/2006-6
Šempeter pri Gorici, dne 23. junija 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.