Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3069. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah, stran 7627.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US, 92/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06 in 51/06) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 29. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah
1. člen
11. člen Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti Občine Prevalje, upravlja Javno komunalno podjetje Log d.o.o. Ravne na Koroškem«.
2. člen
V četrtem odstavku 32. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/00) se spremeni besedna zveza »z določbo 52. člena« in se nadomesti z »z določbo 53. člena«.
3. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedna zveza »iz soglasja iz 39. člena« nadomesti z »iz soglasja iz 40. člena« in besedna zveza »v skladu z odločbo iz 40. člena« se nadomesti z »v skladu z odločbo iz 41. člena«.
4. člen
V prvem odstavku 50. člena se besedna zveza »z dovoljenjem iz 50. člena« nadomesti z »z dovoljenjem iz 51. člena«.
5. člen
V drugem odstavku 51. člena se besedna zveza »na podlagi drugega odstavka 49. člena« nadomesti z »na podlagi drugega odstavka 50. člena«.
6. člen
V četrtem odstavku 52. člena se besedna zveza »organa za ceste iz 32. člena« nadomesti z »organa za ceste iz 33. člena«.
7. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedna zveza »v skladu z odločbo 39. in 40. člena« nadomesti z »v skladu z določbo 40. in 41. člena«.
8. člen
V 56. členu se besedna zveza »iz drugega odstavka 52. člena« nadomesti z »iz drugega odstavka 53. člena«.
9. člen
59. člen se spremeni:
prvi odstavek: v prvi vrsti se besedna zveza »z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev« nadomesti z »z globo 300.000 tolarjev«;
1. točka: besedna zveza »(drugi odstavek 32. člena)« se nadomesti z »(drugi odstavek 33. člena)«,
2. točka: besedna zveza »(prvi odstavek 33. člena)« se nadomesti z »(prvi odstavek 34. člena)«,
3. točka: besedna zveza »(prvi odstavek 34. člena)« se nadomesti z »(prvi odstavek 35. člena)«,
4. točka: besedna zveza »(35. člen)« se nadomesti z »(36. člen)«,
5. točka: besedna zveza »(38. člen)« se nadomesti z »(39. člen)«,
6. točka: besedna zveza »(prvi odstavek 39. člena)« se nadomesti z »(prvi odstavek 40. člena)«,
7. točka: besedna zveza »(drugi odstavek 42. člena)« se nadomesti z »(drugi odstavek 43. člena)«,
8. točka: besedna zveza »(43. člen)« se nadomesti z »(44. člen)«,
9. točka: besedna zveza »(44. člen)« se nadomesti z »(45. člen)«,
10. točka: besedna zveza »(45. člen)« se nadomesti z »(46. člen)«,
11. točka: besedna zveza »(46. člen)« se nadomesti z »(47. člen)«,
12. točka: besedna zveza »(prvi odstavek 47. člena)« se nadomesti z »(prvi odstavek 48. člena)«,
13. točka: besedna zveza »(drugi odstavek 47. člena)« se nadomesti z »(drugi odstavek 48. člena)«,
14. točka: besedna zveza »(tretji odstavek 48. člena)« se nadomesti z »(tretji odstavek 49. člena)«,
15. točka: besedna zveza »(prvi in tretji odstavek 49. člena)« se nadomesti z »(prvi in tretji odstavek 50. člena)«,
16. točka: besedna zveza »(drugi odstavek 50. člena)« se nadomesti z »(drugi odstavek 51. člena)«,
17. točka: besedna zveza »(tretji odstavek 50. člena)« se nadomesti z »(tretji odstavek 51. člena)«,
18. točka: besedna zveza »(prvi odstavek 51. člena)« se nadomesti z »(prvi odstavek 52. člena)«,
19. točka: besedna zveza »(53. člen)« se nadomesti z »(54. člen)«,
drugi odstavek: v prvi vrsti se besedna zveza »z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z »z globo 50.000 tolarjev«;
10. člen
V 60. členu se besedna zveza »z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z »z globo 50.000 tolarjev«.
11. člen
V 61. členu se v prvem odstavku besedna zveza »z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev« nadomesti z »z globo 300.000 tolarjev« in v drugem odstavku se besedna zveza »z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z »z globo 50.000 tolarjev«.
12. člen
V 62. členu se v prvem odstavku besedna zveza »z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev« nadomesti z »z globo 300.000 tolarjev« in v drugem odstavku se besedna zveza »z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z »z globo 50.000 tolarjev«.
13. člen
V 64. členu se besedna zveza » iz 41. člena« nadomesti z »iz 42. člena«.
14. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedna zveza »določbam 52. in 53. člena« nadomesti z »določbam 53. in 54. člena«.
15. člen
Besedilo 67. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Če ob uveljavitvi tega odloka obstoječa javna cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lastninska pravica uredi v skladu z določili Zakona o javnih cestah.
(2) Določbe 47. člena odloka se uporabljajo ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna cesta iz prvega odstavka tega člena.«.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2006-09
Prevalje, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.