Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3066. Sklep št. 545 o ukinitvi javnega dobra, stran 7625.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB (Uradni list RS, št. 100/05) ter 7., 14. in 86. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01; Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03), predloga Komisije o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer z dne 13. 6. 2006, je Občinski svet Občine Ljutomer na 27. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
S K L E P
št. 545 o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 959/7 pot v izmeri 103 m2, vlož. št. 876 k.o. Cven.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Ljutomer ter se vknjiži pri vlož. št. ____ k.o. Cven.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-OS/06-3895
Ljutomer, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler l.r.