Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3063. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke, stran 7616.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo in 23. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Bloke se imenujejo:
1. Robert Marolt, Zakraj 2, roj. 1969, univ. dipl. prav. – predsednik
2. Katja Jerič, Velike Bloke 2a, roj. 1978, univ.dipl. prav. – namestnica
3. Stanislav Jakopin, Studeno na Blokah 3, roj. 1961 gradbeni delovodja – član
4. Jožef Zgonc, Nova vas 63, roj. 1942, šofer – namestnik
5. Jože Rot, Nova vas 55, roj. 1961, avtomehanik – član
6. Alenka Rot, Studenec na Blokah 26, roj. 1969, lesar tapetnik – namestnica
7. Metod Zabukovec, Nova vas 11, roj. 1972, avtomehanik – član
8. Franc Modic, Velike Bloke 53, roj. 1950, PTT monter – namestnik
II.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke z dne 4. 7. 2002 (Uradni list RS, št. 65/02).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 040-0002/2006
Nova vas, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.