Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3057. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini, stran 7610.

Na podlagi 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) minister za zdravje izdaja
S E Z N A M
nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
1. člen
(1) Ta seznam vsebuje nujno potrebna zdravila za uporabo v humani medicini, poimenovana z mednarodnimi nelastniškimi imeni, ki:
– nimajo dovoljenja za promet,
– so na podlagi zadnjih strokovnih dognanj nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja zdravstvenega varstva ljudi v Republiki Sloveniji in
– so pridobila posebno dovoljenje za uvoz pri organu, pristojnem za zdravila, in se lahko izdajajo tudi na recept v lekarnah.
(2) Ta seznam ne vsebuje zdravil, ki jih klinike oziroma inštituti uporabljajo v primerih iz 4. točke drugega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06).
2. člen
Seznam nujno potrebnih zdravil iz prejšnjega člena vsebuje:
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|ATC    |nelastniško ime      |farmacevtska oblika         |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|A02AB01  |aluminijev hidroksid   |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|B01AA07  |acenokumarol       |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|C02AC01  |klonidin         |raztopina za injiciranje       |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|C03BA04  |klortalidon        |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|C01AA08  |metildigoksin       |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|H01BA02  |dezmopresin        |pršilo za nos, tableta        |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|H02AB09  |hidrokortizon       |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|J04AC01  |izoniazid         |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|L01BB03  |tiogvanin         |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|M03BX01  |baklofen         |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N01AX03  |ketamin          |raztopina za injiciranje       |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N01BB02  |lidokain         |raztopina za injiciranje       |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N02AA01  |morfin (v obliki sulfata) |raztopina za injiciranje       |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N03AA03  |primidon         |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N03AB02  |fenitoin         |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N03AD01  |etosuksimid        |sirup, kapsula            |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N04AA01  |triheksifenidil      |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N04BB01  |amantadin         |kapsula               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N05BA09  |klobazam         |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N06BA04  |metilfenidat       |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N07AA02  |piridostigmin       |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N07BB01  |disulfiram        |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|S01AA30  |neomicin + bacitracin   |mazilo za oko            |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|S01AB02  |sulfafurazol       |kapljice za oko           |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|S01FA01  |atropin          |kapljice za oko           |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|V08BA   |barijev sulfat      |prašek za suspenzijo         |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|L01BA01  |metotreksat        |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N03AD01  |etosuksimid        |sirup                |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|V03AB15  |nalokson         |raztopina za injiciranje       |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|N05AN01  |litij           |tableta z zadržanim sproščanjem   |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
|G03DB01  |didrogesteron       |tableta               |
+-----------+--------------------------+-------------------------------------+
3. člen
Z dnem uveljavitve tega seznama se preneha uporabljati Seznam nujnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 16/04, 38/05 in 81/05).
4. člen
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-20/2006
Ljubljana, dne 16. junija 2006
EVA 2006-2711-0162
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje