Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3056. Odredba o ceniku informacijskih storitev, stran 7608.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o ceniku informacijskih storitev
1. člen
Ta odredba določa cene za kritje stroškov informacijskih in drugih storitev, ki jih Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) opravlja na podlagi točke d) prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 7. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06; v nadaljnjem besedilu: zakon) za naročnike.
2. člen
Cene storitev so:
  a) poizvedbe in posredovanje informacij:
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|Oznaka   |Opis storitve                 |   Cena (SIT)|
|storitve  |                       |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.1     |Enostavne poizvedbe po informacijskih bazah  |    1.917,10|
|      |urada – za vsak profil            |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.2     |Poizvedba po informacijskih bazah urada – za |    5.991,00|
|      |vsak profil                  |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.3     |Poizvedba o stanju tehnike z mnenjem na    |    83.874,00|
|      |osnovi vložene patentne prijave        |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.4     |Poizvedba glede podobnosti ali identičnosti z |    15.576,60|
|      |določeno znamko ali znakom          |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.5     |Poizvedba o pravnem statusu pravic      |    20.369,40|
|      |industrijske lastnine (patenti, modeli,    |        |
|      |znamke) v državah članicah EU         |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.6     |Posredovanje pisnih mnenj tujih uradov o   |    10.064,90|
|      |novosti in inovativnosti izumov na podlagi  |        |
|      |sklenjenih sporazumov             |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.7     |Selektivno razdeljevanje informacij (SDI)   |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.7.1    |minimalna mesečna naročnina, če skupna vsota |    2.995,50|
|      |zneskov od A.4.1.1 do A.4.1.3 v obračunanem  |        |
|      |mesecu ne doseže tega zneska         |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.7.1.1   |začetni profil do vključno 5 deskriptorjev  |     958,60|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.7.1.2   |vsak nadaljnji deskriptor           |     191,70|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.7.1.3   |vsak zadetek                 |      48,00|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.8     |Spremljanje objav znamk (monitoring)     |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.8.1    |minimalna mesečna naročnina, če skupna vsota |    2.995,50|
|      |zneskov od A.4.1.1.x do A.4.1.3.x v      |        |
|      |obračunanem mesecu ne doseže tega zneska   |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.8.1.1   |začetni profil do vključno 5 deskriptorjev  |     958,60|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.8.1.2   |vsak nadaljnji deskriptor           |     191,70|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.8.1.3   |vsak zadetek                 |      48,00|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.9     |Nestandardne informacijske storitve      |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.9.1    |ena ura izvajanja informacijske storitve   |    8.387,40|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.10    |Samostojno opravljanje poizvedb        |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.10.1   |s priključitvijo na računalnik urada     |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.10.1.1  |minimalna letna naročnina, če celokupna letna |    17.264,10|
|      |poraba računalniškega časa ne presega ene ure |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.10.1.2  |ena sekunda dela na računalniku        |      4,80|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.10.2   |v čitalnici urada               |   brezplačno|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.11    |Priprava portofoliev             |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.11.1   |Patentni portofolio podjetja         |    59.910,00|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.11.2   |Portofolio pravic industrijske lastnine    |    95.856,00|
|      |podjetja                   |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|A.12    |Priprava baz podatkov v formatirani obliki – |   239.640,00|
|      |letna naročnina                |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
 
  b) publikacije urada in druge publikacije:
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|Oznaka   |Opis storitve                 |   Cena (SIT)|
|storitve  |                       |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.1     |Posamezna številka Biltena za industrijsko  |    2.396,40|
|      |lastnino – BIL (papirna oblika)        |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.2     |Dokumenti urada                |    1.078,40|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.3     |Letna naročnina na ESPACE-SI CD-ROM      |    11.982,00|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.4     |Tuji dokumenti                |    2.036,90|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.5     |Brošure, ki jih izdaja urad          |        |
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.5.1    |do 150 strani                 |    2.396,40|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.5.2    |od 151 do 300 strani             |    3.594,60|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
|B.5.3    |nad 300 strani                |    4.792,80|
+------------+----------------------------------------------+----------------+
3. člen
Plačila do višine 11.982,00 SIT lahko naročnik plača v gotovini na blagajni urada.
4. člen
Za storitve, katerih celotni znesek je manjši od 11.982,00 SIT, pošlje urad naročniku račun skupaj z rezultati storitve. Če je znesek storitve višji, urad naročnika najprej pozove za celotno plačilo in izroči rezultate storitve po prejemu celotnega plačila.
5. člen
(1) Poizvedbe in posredovanje informacij po tej odredbi ne zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se nanašajo na podelitev patentov in registracijo modelov, znamk ali geografskih označb.
(2) Urad ne jamči za popolnost danih informacij in v zvezi z njimi ne prevzema odgovornosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 66/02).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2006-2
Ljubljana, dne 2. junija 2006
EVA 2006-2111-0069
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost