Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3052. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2, stran 7607.

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena ter petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2
1. člen
V Pravilniku o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 (Uradni list RS, št. 13/98 in 42/06) se v 14. členu za prvim odstavkom doda drug odstavek, ki se glasi:
»Rok za redno overitev je 12 let in se lahko podaljša za 4 leta, torej na 16 let, če statistično pomemben vzorec števcev pri meroslovnem nadzoru izpolnjuje predpisane zahteve.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-15/2006
Ljubljana, dne 21. junija 2006
EVA 2006-3211-0069
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo