Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3036. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, stran 7550.

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05) in Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popravek) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 29. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji. Območje občine obsega Občino Šmartno pri Litiji, kot jo določa Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.
Občinski svet šteje 16. članov.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Šmartno pri Litiji se za volitve članov občinskega sveta določijo tri volilne enote, v katerih se skupno voli 16 članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. V vsaki volilni enoti se voli najmanj pet članov občinskega sveta.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselij: Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica, Bogenšperk, Dvor, Jelša, Liberga, Lupinica, Preska nad Kostrevnico, Velika Kostrevnica, Dolnji vrh, Gornji vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Ježni vrh, Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji dol, Mulhe, Obla Gorica, Poljane pri Primskovem, Primskovo, Razbore – k.o. Ježni vrh, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara gora pri Velikem gabru, Vinji vrh, Višnji grm, Zagrič, v kateri se voli šest članov občinskega sveta,
2. volilna enota obsega območje naselij: Mala Kostrevnica, Šmartno pri Litiji, v kateri se voli pet članov občinskega sveta,
3. volilna enota obsega območje naselij: Javorje, Leskovica pri Šmartnem, Vrata, Črni potok, Podroje, Riharjevec, Vintarjevec, Dragovšek, Gozd Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske poljane, Volčja jama, Koške poljane, Mala Štanga, Račica, Velika Štanga in Zavrstnik, v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Šmartno pri Litiji
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 008-001/2006
Šmartno pri Litiji, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti