Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3023. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7532.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 33. redni seji dne 27. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 885/3 – neplodno v izmeri 24579 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana v ZKV št. 779 k.o. Sestrže.
II.
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz ZKV št. 779 k.o. Sestrže in se vpiše v isti k.o. v nov ZKV, kjer se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35280-2/2006
Majšperk, dne 23. maja 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.