Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2791. Uredba o dodelitvi kvote in odobritvi proizvajalcev sladkorja, stran 6944.

Na podlagi 5. in 6. člena ter v zvezi s 126. členim Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dodelitvi kvote in odobritvi proizvajalcev sladkorja
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa postopek dodelitve kvote za proizvodnjo sladkorja za izvajanje 7. in 17. člena Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 318/2006/ES).
2. člen
(dodelitev kvote)
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), skladno s 7. členom Uredbe 318/2006/ES z odločbo dodeli kvoto za proizvodnjo sladkorja proizvajalcu sladkorja, odobrenemu po postopku, ki ga določa ta uredba.
3. člen
(prošnja za odobritev)
(1) Prošnjo za odobritev proizvajalca za proizvodnjo sladkorja mora proizvajalec sladkorja poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). K prošnji je treba priložiti podatek o dnevni zmogljivosti predelave sladkorne pese, podatek o letni zmogljivosti proizvodnje sladkorja iz sladkorne pese in letno zmogljivost rafiniranja surovega sladkorja.
(2) Prošnja se lahko pošlje po pošti, po elektronski poti ali vloži neposredno na ministrstvu.
4. člen
(dopolnitev prošnje)
Če proizvajalec sladkorja odda nepopolno prošnjo, ga ministrstvo pozove, da prošnjo v treh dneh ustrezno dopolni.
5. člen
(odobritev proizvajalca sladkorja)
Če je prošnja popolna in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, minister izda upravno odločbo o odobritvi proizvajalca sladkorja.
6. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00715-20/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2311-0137
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost