Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2609. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna, stran 6687.

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – odločba US), 16. in 96. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 29. seji dne 30. 5. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Postojna
1. člen
V Statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) se v prvem odstavku 56. člena spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Na območju občine je ustanovljenih 13 krajevnih skupnosti, ki obsegajo naslednja območja:«.
2. člen
V prvem odstavku 56. člena se spremeni 8. točka tako, da se glasi: »Krajevna skupnost Prestranek, s sedežem v Prestranku, ki zajema naselja Grobišče, Koče, Matenja vas, Orehek, Prestranek, Rakitnik in Žeje.«
Za 12. točko se doda 13. točka z naslednjim besedilom: »13. Krajevna skupnost Slavina, s sedežem v Slavini, ki zajema naselje Slavina«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-1/05-3
Postojna, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost