Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2607. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Gabrje, stran 6686.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto po izvedeni 2. prostorski konferenci dne 10. 5. 2006 pred javno razgrnitvijo predloga občinskega lokacijskega načrta Gabrje dne 6. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Gabrje
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Gabrje.
2. člen
Predlog prostorskega akta ureja naselje Gabrje na območju obstoječe pozidave in plansko opredeljenih ureditev na osnovi programske zasnove ureditvenega načrta Gabrje, izdelane v okviru Programskih zasnov prostorsko izvedbenih načrtov – sestavina Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2001, dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto), Uradni list RS, št. 97/03.
Namen urejanja je revitalizacija naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag.
Območje občinskega lokacijskega načrta Gabrje je velikosti 21,66 ha.
3. člen
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v času od 21. 6. 2006 do 21. 7. 2006 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 5. 7. 2006, v Kulturnem domu Gabrje, Gomile 10, Gabrje, ob 17.00 uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Šifra: 350-05-6/2004
Novo mesto, dne 6. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost