Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2603. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji, stran 6680.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05) ter 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 64/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet občine Mozirje na 25. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Rečica ob Savinji
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Rečica ob Savinji se za dobo štirih let imenujejo:
– Vida Petrin, Loke 19, 3333 Ljubno ob Savinji, predsednica,
– Jana Jurak, Grušovlje 21, 3332 Rečica ob Savinji, namestnica predsednice,
– Matjaž Pečnik, Šentjanž 10, 3332 Rečica ob Savinji, član,
– Frančiška Rosenstein, Rečica ob Savinji 40, 3332 Rečica ob Savinji, članica,
– Stanislav Kolenc, Homec 23, 3332 Rečica ob Savinji, član,
– Olga Brezovnik, Poljane 21, 3332 Rečica ob Savinji, namestnica člana,
– Irena Štorgelj, Varpolje 40, 3332 Rečica ob Savinji, namestnica članice, in
– Bernarda Lenko, Nizka 11, 3332 Rečica ob Savinji, namestnica člana.
II.
Prvo sejo Občinske volilne komisije skliče župan Občine Mozirje.
III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji je na Rečici ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost