Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2597. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje, stran 6677.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni seji dne 31. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o grbu in zastavi
Občine Mozirje
1. člen
Odlok o grbu in zastavi Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) se v 6. členu spremeni tako, da se glasi:
»Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom, srebrno cerkev, z rdečo streho, na zelenem trohribu in s tem simbolno opiše trg Mozirje.
Predstavitev grba (blazon): Grb s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljen iz trohriba, cerkve, modrega neba v ozadju ter obrobe grba.
Trohrib je sestavljen iz treh posameznih krivin. Črna obroba krivin nakazuje njihov vrstni red v prostoru. Sledijo si od prve na levi proti tretji na desni. Centralna krivina je največja ter je od stranskih locirana višje.
Iz spoja krivin trohriba se dvigata stranici srebrne cerkve, upodobljene z belo barvo. Cerkev je, kot celotni grb, orientirana na vertikalno simetrijo z enako levo ter desno polovico. Pročelje cerkve okrašuje zidni venec, kateri deli cerkev na pritlični in podstrešni del. Zidni venec pravokotno prekinjajo štirje pilastri, eden na levi in eden na desni polovici poslopja ter dva, stikajoča se v sredini, ki združujeta simetrični polovici fasade.
Cerkev se na desnem ter levem koncu zaključi s stransko fasado, na kateri se poleg zidnega venca nahajajo vrata ter nad njimi dve okni, locirani vsako na svojo stran vrat. Okna in vrata so upodobljena s črno barvo.
Fasada cerkve se v obeh polovicah poslopja v višino nadaljuje z visoko rdečo streho, katero združuje bel stolp z rdečo streho. Rdeča koničasta streha stolpa se zaključi s kroglo, iz katere se v višino nadaljuje tanka črna linija. Stolp je na obeh simetričnih polovicah opremljen s črnim oknom.
V ozadju cerkve je modro nebo.
Grb je zaključen s tremi obrobami. Te so črne, bele in črne barve. Notranja črna ter bela obroba sta optično enakih debelin, zunanja črna obroba je tanjša.
Upodobitev grba v barvni, črno-beli, monokromatski (enobarvni) varianti ter barvne kode v prilogi so sestavni del tega odloka.«
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
“Splošno: Podlaga zastave Občine Mozirje je modre, bele ter zelene barve, na kateri leži grb občine. Zastava obstaja v navpični in ležeči varianti, prilagojeni načinu njenega razobešanja.
Opis navpične zastave: Razmerje širine zastave proti njeni višini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri navpične barvne pasove. Ti so iz leve proti desni modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin širine zastave. S centralno postavitvijo ju ločuje bel pas, ki zavzema štiri stotine širine zastave.
Grb na zastavi stoji centralno glede na širino, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za sedemnajst stotin višine zastave. Sam grb je visok šestnajst stotin višine.
Opis ležeče zastave: Razmerje višine zastave proti njeni širini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri ležeče barvne pasove. Ti so od zgoraj navzdol modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin višine zastave. S centralno postavitvijo pa ju ločuje bel pas, kateri zavzema štiri stotine višine zastave.
Grb je na zastavi od levega roba odmaknjen osemnajst stotin širine zastave, od zgornjega roba pa dvaindvajset stotin višine zastave. Sam grb je visok štirideset stotin višine zastave.
Detajlni prikaz razmerij polj zastave in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.”
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0004/2006
Mozirje, dne 31. maja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost