Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2593. Odlok o predkupni pravici Občine Kuzma na nepremičninah, stran 6674.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS – uradno prečiščeno besedilo, UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet Občine Kuzma na 22. redni seji dne 2. junija 2006 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Kuzma
na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Kuzma na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Občina Kuzma lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine, in za območja, ki so predvidena za obrtno-poslovne cone oziroma za njihovo razširitev.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta,
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za potrebe prenove območij,
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov Občine Kuzma ali v načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Predkupno pravico na območjih, ki so določeni s tem odlokom, v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-2/2006-3
Kuzma, dne 2. junija 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost