Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2592. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma, stran 6674.

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05) in 14. ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet Občine Kuzma na 22. redni seji dne 2. junija 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Kuzma.
Občinski svet šteje devet članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Kuzma se za volitve članov občinskega sveta določi šest volilnih enot, v katerih se skupno voli devet članov Občinskega sveta Občine Kuzma in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Dolič. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta;
2. volilna enota obsega območje naselja Gornji Slaveči. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta;
3. volilna enota obsega območje naselja Kuzma. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta;
4. volilna enota obsega območje naselja Matjaševci. V volilni enoti se voli en član občinskega sveta;
5. volilna enota obsega območje naselja Trdkova. V volilni enoti se voli en član občinskega sveta;
6. volilna enota obsega območje Občine Kuzma, v kateri živi avtohtona romska skupnost, in se voli en član občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Sedež volilnih enot je v Kuzmi.
3. člen
Za volitve župana Občine Kuzma je volilna enota območje celotne Občine Kuzma.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 72/02).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2006.
Št. 041-1/2006-1
Kuzma, dne 2. junija 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost