Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2581. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, stran 6660.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 30. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) in ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja in Spodnja Hudinja cona XIII a.
2. člen
2. člen Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list SRS, št. 21/75, 8/78) se spremeni tako, da se iz meje zazidalnega načrta izvzamejo parcele 465/6, 466/12 k.o. Zgornja Hudinja in vključijo v ureditveno območje Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na Golovcu« (projekt Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje št. 147/05).
II. KONČNE DOLOČBE
3. člen
Na območjih navedenih zazidalnih načrtov so na športno rekreacijskih površinah mogoče posodobitve in izvedbe komunalne infrastrukture in razsvetljave ob upoštevanju veljavne zakonodaje o svetlobnem onesnaževanju.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
6. člen
Odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00018/2003
Celje, dne 30. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost