Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2576. Zakon o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-A), stran 6645.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-90/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZAŠČITI PRIČ
(ZZPrič-A)
1. člen
V Zakonu o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 113/05) se v 44. členu za besedo »osebi« doda besedilo »oziroma članu komisije«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-06/05-2/2
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 862-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost