Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2489. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto), stran 6404.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto po izvedeni 2. prostorski konferenci dne 9. 5. 2006, pred javno razgrnitvijo predloga občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto, dne 31. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto)
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto).
2. člen
Predlog prostorskega akta obravnava izhodišča, ki so bila določena s Programsko zasnovo Univerza v Drgančevju, sprejeto z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta – sprememba 2003/1 (Uradni list RS, št. 99/04).
Rešitev za celotno območje ureditve visokošolskega središča v Drgančevju je bilo pridobljeno z javnim urbanistično – arhitekturnim natečajem.
Območje občinskega lokacijskega načrta je velikosti 44,5 ha (razširjeno v postopku priprave lokacijskega načrta; prvotno 42,7 ha), od tega obsega območje gozda s posebnim namenom 20,1 ha.
3. člen
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v času od 13. 6. 2006 do 14. 7. 2006 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v torek, dne 4. 7. 2006, v vijolični dvorani Mestne občine Novo mesto, v II. nadstropju, Novi trg 6, ob 13.00 uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Šifra: 350-05-18/2004
Novo mesto, dne 31. maja 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost