Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2484. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina, stran 6392.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in Pravilnika za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 62/04) je Občinski svet Občine Tišina na 27. seji dne 26. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 62/04) se v 3. členu spremenita četrta in peta alineja prvega odstavka tako, da glasita:
»– da dostavijo Občini Tišina podatke in poročila o realizaciji programov prejšnjega leta, načrt aktivnosti tekočega leta;
– imajo poravnane vse obveznosti do Občine Tišina«.
2. člen
11. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Turistična društva in ostali prejemniki proračunskih sredstev po tem Pravilniku so dolžni oddati poročilo o poslovanju in porabi sredstev za preteklo leto najpozneje do 30. aprila naslednjega leta na Občinsko upravo Občine Tišina«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/06
Tišina, dne 29. maja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost