Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2474. Dopolnitev programa priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«, stran 6380.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljnjem besedilu ZUreP-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 23. 5. 2006 sprejel
D O P O L N I T E V
P R O G R A M A P R I P R A V E
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 –
»Vzhodni vstop 1«
1. člen
Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/04, z dne 23. 9. 2004, se dopolni tako, da se v območje sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1« vključi tudi funkcionalna enota F3.
2. člen
Dopolni se prvi stavek 2. člena programa priprave tako, da se za besedilom: »funkcionalna enota F1, F2,« doda besedilo: »F3,«.
Dopolni se prvi stavek druge točke (Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev Odloka o PUP Ct2- »Vzhodni vstop 1«) 4. člena programa priprave tako, da se za besedilom: »funkcionalna enota F1, F2,« doda besedilo: »F3,«.
Dopolni se prvi stavek tretje točke (Območje sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«) 5. člena programa priprave tako, da se za besedilom: »funkcionalne enote F1, F2,« doda besedilo: »F3,«.
3. člen
Sprejeta dopolnitev programa priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1« se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-8/2004
Slovenj Gradec, dne 22. maja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost