Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sežana, stran 6380.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena, 16. in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sežana
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/97, 18/99, 36/00 in 23/04) se v 2. členu za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– priznanje župana Občine Sežana«.
2. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»O priznanjih župana Občine Sežana odloča župan.«
3. člen
Za 7. členom se doda novo 5. poglavje, ki se glasi: »5. Priznanje župana Občine Sežana«, in doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Priznanje župana Občine Sežana lahko podeli župan Občine Sežana na predlog oziroma po lastni presoji. Priznanje ima pomen osebnega priznanja, pohvale, zahvale posameznikom, skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom, krajevnim skupnostim ali drugim osebam in se podeljuje priložnostno.«.
Dosedanje 5. poglavje z naslovom Postopek podeljevanja se preštevilči in postane 6. poglavje.
4. člen
V 10. členu se za besedo zasluge doda besedilo »oziroma uspehe.«.
5. člen
V 12. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Način podelitve priznanja župana Občine Sežana določa 10. člen tega odloka.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2006-32
Sežana, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost