Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2458. Odlok o spremembi meje med naseljema Pirševo in Snovik, stran 6341.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) ter 11. in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji dne 24. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi meje med naseljema
Pirševo in Snovik
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Pirševo in Snovik.
2. člen
Meja naselij Pirševo in Snovik se spremeni tako, da se območje v obsegu parcelnih številk: 373, 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 375/2, 376/2, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/1, 405, 406/1, 406/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/2, 454, 1466/1, 1473, 1483, vse k.o. Loke, priključi k naselju Snovik.
3. člen
Natančni prikaz nove meje je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kamnik.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kamnik ter Republika Slovenija, Upravna enota Kamnik sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Vse stroške, ki jih imajo pravne in fizične osebe zaradi spremembe meje, krije družba Terme Snovik.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 012-2/2006
Kamnik, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost