Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2448. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice, stran 6327.

Na podlagi 14., 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB3, Uradni list RS, št. 25/06) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
(1) V prvem odstavku 2. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 109/05) se doda deseta alineja:
»Letna ali mesečna dovolilnica za parkiranje za stanovalce je dovoljenje za časovno neomejeno parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja za občane s stalnim prebivališčem v naslednjih ulicah Dolenjskih Toplic: Zdraviliški trg, Sokolski trg, Ulica Maksa Henigmana in Pionirska ulica – JP št. 792211. Dovolilnica pristojnega organa je modre barve in se izda na podlagi vloge kateri je priložena kopija osebne izkaznice in prometnega dovoljenja. Sestavni del modre dovolilnice je registrska številka vozila, zato se dovolilnica ne more uporabljati v drugem vozilu.«.
(2) V prvem odstavku 2. člena se doda enajsta alineja:
»Letna ali mesečna dovolilnica za parkiranje za pravne osebe in sobodajalce ter samostojne podjetnike posameznike je prenosljivo dovoljenje za časovno neomejeno parkiranje. Dovolilnica pristojnega organa je zelene barve.«.
(3) V prvem odstavku 2. člena se doda dvanajsta alineja:
»Vozila za stanovalce na rezerviranih površinah iz prvega odstavka 14. člena so lahko označena s posebno dovolilnico pristojnega organa bele barve.«.
2. člen
(1) Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najdaljši dovoljen čas parkiranja na parkirišču med pošto in župniščem (Zdraviliški trg) znaša 5 ur, na preostalih javnih parkirnih površinah pa 12 ur.«.
(2) K 10. členu se doda četrti odstavek:
»Na območju dolgotrajnega parkiranja smejo biti vozila stanovalcev iz prvega odstavka 1. člena tega odloka, parkirana tudi preko časa omejitve, navedene na prometnem znaku. V času parkiranja morajo svoja vozila označiti z dovolilnico, ki mora biti nameščena s prednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče pod vetrobranskim steklom.«.
(3) K 10. členu se doda peti odstavek:
»Na območju dolgotrajnega parkiranja smejo biti vozila gostov oziroma obiskovalcev pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in sobodajalcev, iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, parkirana tudi preko časa omejitve, navedene na prometnem znaku. V času parkiranja morajo svoja vozila označiti z dovolilnico, ki mora biti nameščena s prednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče pod vetrobranskim steklom.«.
(4) K 10. členu se doda šesti odstavek:
»Za potrebe parkiranja stanovalcev iz prvega odstavka 1. člena tega odloka se izda brezplačno le ena dovolilnica na vozilo. Vse nadaljnje dovolilnice na vozila so plačljive.«
(5) K 10. členu se doda sedmi odstavek:
»Za potrebe parkiranja sobodajalcev, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov iz drugega odstavka 1. člena tega odloka se lahko izda več dovolilnic proti plačilu.«.
(6) K 10. členu se doda osmi odstavek:
»Višino cene dovolilnic za parkiranje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 1. člena tega odloka določi občinski svet s sklepom.«.
(7) K 10. členu se doda deveti odstavek:
»Z globo 20.000 SIT tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 10. člena.«.
3. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 5. točko prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-30/06-08
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost