Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2446. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo, stran 6326.

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Cerkvenjak ter na podlagi Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99), sprejme Občinski svet Občine Cerkvenjak na 19. redni seji dne 17. 5. 2006
S K L E P
o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
I.
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo v letu 2006 znašajo:
– za enojni grob      4.400,00 SIT,
– za družinski grob     5.050,00 SIT.
II.
Stroški uporabe mrliške veže in komunalne storitve v zvezi s pokopom v letu 2006 znašajo 14.000,00 SIT.
III.
Stroški zakupa novega groba znašajo:
– enojni grob       12.000,00 SIT,
– družinski grob      16.000,00 SIT.
Vse navedene cene so izražene v SIT in so brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se obračuna na dan izdaje računa po predpisani davčni stopnji.
IV.
Vzdrževalnina se poravna po položnicah v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže in odvoza vencev ter zakupa grobov pa v roku 30 dni od izstavitve računa oziroma položnice.
V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-001/2006
Cerkvenjak, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

AAA Zlata odličnost