Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2445. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak, stran 6325.

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) in v zvezi z 12. in 20. členom Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na 19. redni seji dne 17. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju Občine Cerkvenjak na dan 31. 12. 2005 znašala 164.800,00 SIT/m2 in je osnova za izračun prometne vrednosti nepremičnin v letu 2006.
2. člen
Za 1 m2 koristne stanovanjske površine za celotno območje Občine Cerkvenjak znašajo povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 11,5% od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka, in sicer:
– za individualno komunalno ureditev (IKU)    5,0%,
– za kolektivno komunalno ureditev  (KKU)    6,5%.
3. člen
Vrednost 1 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka in po območjih znaša:
I. območje: ureditveno območje naselja      1,0%
  Cerkvenjak
II. območje: druga naselja in stavbna zemljišča  0,8%
  razpršene gradnje
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 39/05).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-007/99
Cerkvenjak, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

AAA Zlata odličnost