Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2436. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, stran 6266.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, s sedežem na naslovu Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 274/06 z dne 3. 4. 2006, s katerim je ustanovitelj:
Društvo ljubiteljev narave Planota, Lokve 46, 5252 Trnovo pri Gorici,
ustanovil ustanovo z imenom: USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, skrajšani naziv FUNDACIJA BT PLANOTA,
s sedežem: Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar.
Namen ustanove je spodbujanje vzpostavitve pravnih in drugih pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti, to je projektov in dejavnosti, ki spodbujajo razvoj filantropije, prostovoljno delo in dobrodelnost pri posameznikih, gospodarskih družbah, lokalnih skupnostih, ki predstavljajo reševanje socialnih, gmotnih in drugih družbenih problemov, ki jih FUNDACIJA BT PLANOTA ugotovi v lokalni skupnosti.
Ustanovitveno premoženje znaša 300.000,00 SIT.
Člani prve uprave so: Aliče Čubej, Miro Šuligoj Bremec, Dušan Bremec, mag. Dušan Luin in Ervin Čurlič.
Št. 01704-38/2006-02
Ljubljana, dne 4. maja 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost