Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2433. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Slovenski turistični organizaciji, stran 6261.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Slovenski turistični organizaciji
1. člen
V Uredbi o Slovenski turistični organizaciji (Uradni list RS, št. 84/04) se v prvem odstavku 12. člena za besedo »načrta« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Na koncu odstavka se doda stavek, ki se glasi: »Upravni odbor zavoda najkasneje do 31. oktobra sprejme letni program in finančni načrt za naslednje leto in ju predloži v potrditev Vladi Republike Slovenije.«.
V drugem odstavku se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Če Vlada Republike Slovenije do 15. decembra ne potrdi letnega programa in finančnega načrta za naslednje leto, sklene zavod z ministrstvom, pristojnim za turizem, pogodbo o začasnem financiranju na osnovi programa in finančnega načrta za preteklo leto.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Šifra: 00713-16/2006/5
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2111-0084
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost