Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2419. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko, stran 6236.

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr., 56/98, 75/98 – popr., 67/98 – odl. US in popr. 73/98, 72/98 – odl. US, 75/98, 52/02 in 27/06), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in 121/05) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 18. maja 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za prve volitve v Občinski svet Občine Renče - Vogrsko.
Občinski svet šteje 15 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Renče - Vogrsko se za volitve članov občinskega sveta določita dve volilni enoti, v katerih se skupno voli 15 članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, de se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali dela naselja. V vsaki volilni enoti se voli najmanj pet članov občinskega sveta.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji volilni enoti:
– Prva volilna enota obsega območje naselij Renče in Oševljek.
V volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
– Druga volilna enota obsega območje naselij: Bukovica, Dombrava, Vogrsko in Volčja Draga.
V volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Renče - Vogrsko.
5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.
Št. 041 – 3/2006
Nova Gorica, dne 18. maja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost