Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2413. Sklep o javni razgrnitvi Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo«, stran 6229.

Na podlagi določil 3., 5., 9., v skladu z določili 3. in 4. alinee 12. člena in v navezavi s 17. členim Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter prvega odstavka 31. člena v povezavi z drugim odstavkom 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1) ter 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Programske zasnove
za »ZN2/Vivodovo«
I.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev z obveznimi prilogami:
– Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo« (podlaga za opremljanje prostora zadevnega OLN v skladu z izhodišči Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 1998 (Uradni list RS, št. 73-3906/01).
II.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 17. 5. 2006 do 16. 6. 2006 v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1, SI 2392 Mežica.
Javna obravnava bo potekala dne v četrtek, 8. 6. 2006 ob 18. uri.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigi pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Mežica (Trg svobode 1, SI 2392 Mežica ali www.mezica.si).
Kot končni datum poslanih pripomb in predlogov velja poštni žig do vključno petka, 16. 6. 2006, do 24. ure.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in časniku Večer ter na Koroškem radiu Slovenj Gradec, oglasni deski Občine Mežica in spletnem naslovu Občine Mežica (www.mezica.si) in začne veljati z 17. 5. 2006.
Št. 3500-5/2006
Mežica, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

AAA Zlata odličnost