Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 6228.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B in 111/05 – odl. US), 223. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 8. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05 in 4/06 – popr.) se 15. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:
– posameznik z globo 60.000 tolarjev,
– pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik z globo 200.000 tolarjev.
Odgovorna oseba zavezanca se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 60.000 tolarjev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 422-183/2006-8
Ljubljana, dne 8. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost