Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2410. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 6228.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega odstavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je županja Mestne občine Ljubljana dne 22. 5. 2006 izdala
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Mestna občina Ljubljana z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrneta:
1. osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt, ki ga je izdelal City studio d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta CS 695 v marcu 2006, in
2. osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most, ki ga je izdelal 3NOM d.o.o. Ljubljana, Slovenska c. 58, pod št. projekta 2005/7 v januarju 2006.
II.
Osnutek pod točko 1 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v četrtek, 22. junija 2006, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.
Osnutek pod točko 2 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 28. junija 2006, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.
III.
S tem naznanilom o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi osnutkov aktov Mestna občina Ljubljana obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga ureja:
– osnutek pod točko 1, in sicer z naslednjimi parc. št.: 916, 917/1, 925, 926, 924/36 in del zemljišča s parc. št. 1809/1, vse k.o. Stožice, ter s parc. št. 300, 827/1, 827/3, 827/6, vse k.o. Brinje I.;
– osnutek pod točko 2, in sicer z naslednjimi parc. št.: 2047/3, 2047/4, 2050/4, 2047/5, 2050/5, 2047/6, 2050/20, 2047/7, 2050/6, 2047/8, 2050/19, 2047/9, 2047/10, 2050/8, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2050/7, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2051/4, 2051/5, 2052/1, 2052/7, 2052/12, 2052/17, 2052/22, 2092/45, 2051/6, 2051/7, 2051/8, 2051/9, 2052/5, 2052/6, 2052/8, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 2052/16, 2052/18, 2052/19, 2052/20, 2052/21, 2053/7, 2053/11, 2066/3, 2094/5, 2094/6, 2094/8, 2087/5, 2088, 2089, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2094/2, 2094/4, vse k.o. Vič.
IV.
Pisne pripombe k osnutkoma se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OLN BS 2/5« ali »ZN VS 6/1«) do konca javne razgrnitve.
V primeru, da pripombe in predloge k osnutku akta poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Oddelka za urbanizem (http://ppmol.org/urbanizem), na oglasnih deskah Četrtne skupnosti Bežigrad in Četrtne skupnosti Vič ter v časopisu Dnevnik.
Šifra: 3521-32/2004-6
Ljubljana, dne 22. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.