Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo, stran 6220.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo (Uradni list RS, št. 36/00), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod številko ZN 68/99.
2. člen
V poglavju »IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKI POGOJI« se v četrti alinei 9. člena odloka črta besedilo »155,5 m« in na novo glasi: »154,60 m«.
3. člen
V poglavju »VII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA« se v prvem stavku drugega odstavka 18. člena odloka črta besedilo »155,3 m« in na novo glasi: »153,90 m«.
4. člen
V poglavju »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se v 28. členu črta besedilo »in komunalni nadzornik Občine Krško«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-13/2006-O502
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.